Posts Tagged ‘دقت’

نکته!

ژوئیه 31, 2010

مردها موجوداتی هستند فرّار.

باید توی زندگی نگهشون دارید. خودشون به حالت عادی موندگار نیستند.

Advertisements