Archive for the 'اقتصادی' Category

مسکن

نوامبر 1, 2008

خیلی وقته که داریم با قیمت وحشتناک مسکن می سازیم به قول یه عزیزی هر سال می ریم چهارتا کوچه پایین تر و چند متر کوچیک تر بلکه بتونیم از پس قیمتش بر بیایم که بازم نمی شه تا این که این اواخر شده بود قیمت خون بابای …. کی رو بگم آخه 😦

اما مدتی پیش رشد قیمت متوقف شد یعنی خرید و فروشی انجام نمی شد به اون صورت. تا این که قیمت ها اومد پایین هر روز قیمت مسکن پایین می اومد. از یه بنگاهی پرسیدم، گفت: تا یکی دو ماه دیگه کمتر هم می ش‍ه، گفتم یعنی داره ارزون می شه ؟ گفت : نه ،«کذبش شکسته می شه»

از یه آدم وارد دیگه پرسیدم گفت انقدر قیمت خونه اومده پایین که خیلی ها دارن خونه های چند میلیاردیشون رو با ماشین عوض می کنن.

بعد یکی از دوستان می گه نه قیمت خونه داره می ره بالا می پرسم از کجا می گی ؟ می گه قیمت خونه توی پرند( تهران) پارسال فلان قیمت بوده امسال جند برابر شده، بررسی کردم دیدم راست می گه ، قیمت خونه توی شهرک پرند تهران که ۳۰ کیلومتری تهران، پایین تر از مرقد امام خمینی و نزدیک به فرودگاه امام هست افزایش پیدا کرده.

اما دلیلش چیز دیگه ای هست ، شهرک پرند بابت اتوبانی که در حال احداث ه افزایش قیمت داره.

حالا یه سوال ، این اتفاق تقصیر کیه ؟ کی مقصره که قیمت خونه به خاطر آسون شدن رفت و آمد اهالی شهرک افزایش پیدا کرده ؟