Archive for مه, 2015

یک دو سه امتحان می کنیم

مه 27, 2015

یک کارهای کوچک در زندگی هر شخصی هست که بین آن همه اتفاقات جورواجور و بزرگ حالش را خوب می کند، ولی خیلی اوقات بین روزمرگی ها گم میشوند. 

راستی دوباره از سر گرفتن این کارها چه مزه ای دارد؟ گمانم هم مزه چای باید باشد، می تواند تلخ و گس باشد، می تواند داغ داغ باشد،  می تواند حسابی خنک باشد، می تواند با همراهی نوعی شیرینی طعم ترکیبی خاصی داشته باشد و … بستگی به خودت دارد. 

هییییس، میخواهم درست انتخاب کنم مدل از سر گرفتنش را. وبلاگ نویسی را