Archive for سپتامبر, 2010

اینگونه هستم!

سپتامبر 23, 2010

موجود بی آزاری هستم!

کار می کنم

قصه می خوانم

شعر می نویسم

و گاهی

دلم که برایت تنگ میشود

تمام خیابان ها را

با یادت پیاده می روم!

از : مرضیه احرامی

چی بگم!؟

سپتامبر 14, 2010

در من غم بیهودگی ها می زند موج

در تو غروری از توان من فزون تر

نکته!

سپتامبر 5, 2010

نگفتن همان دروغ گفتن است قدری کثیف تر!

*نادر ابراهیمی

————–

قبول دارم این حرف رو، با تمام وجودم حس کردم و می گم که

نگفتن خیلی بی رحمانه است.